Shoutul Tech

Business Is Sunnah


Leave a comment

Zakat, Elemen Penyubur Harta

“Dan dirikanlah kamu akan solat, serta keluarkanlah zakat dan taatlah kepada Rasul supaya kamu beroleh rahmat”.

(Surah An Nur 24: 56)

Apa itu zakat?

Zakat, dari segi bahasa bererti ‘bersih, suci, subur, berkat dan berkembang. Dari segi syarak pula, bermaksud mengeluarkan harta tertentu untuk diberikan kepada asnaf yang berhak menerima dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syarak.images

Mengapa perlu mengeluarkan zakat?

Zakat adalah satu daripada rukun Islam yang lima. Antara hikmah mengeluarkan zakat ialah:

1) Mengagihkan sebahagian harta dan kekayaan golongan berada kepada golongan yang kurang berada.

2) Membersihkan diri pembayar zakat.

3) Mewujudkan sifat bersyukur terhadap nikmat yang dikurniakan oleh Allah dalam kalangan golongan yang berada.

4) Mengurangkan perasaan iri hati dalam kalangan yang kurang bernasib baik.

5) Mewujudkan kesatuan dalam kalangan masyarakat Islam dalam urusan ekonomi dan kewangan.

Dan banyak lagi hikmah yang menanti.

Apakah syarat-syarat wajib zakat?

images (1)

 

1) Islam. Zakat hanya dikenakan kepada orang-orang Islam sahaja.

2) Merdeka. Zakat tidak wajib bg orang yg tidak merdeka.

3) Sempurna milik.

4) Cukup nisab dan cukup haul.

Harta yang wajib zakat

download

 

1) Zakat Fitrah

2) Zakat Harta

Advertisements