Shoutul Tech

Business Is Sunnah

Pendapatan Pasif dan Aktif

Leave a comment

Kita selalu ingin mencapai satu tahap iaitu ‘Financial Freedom’. Untuk mencapai tahap sebegini, kita tidak boleh bergantung hanya pada satu pendapatan. Pendapatan harus dipelbagaikan.

Image

Pendapatan Pasif

Image

Pendapatan pasif bermaksud, pendapatan yang diperoleh tanpa kita perlu bekerja sendiri. Maksudnya, wang atau harta kita yang bekerja. Antara sumber pendapatan pasif:

1) Dividen pelaburan amanah saham.

2) Faedah daripada simpanan tetap.

3) Sewa rumah, kedai, kereta, tanah dsbnya.

4) Royalti daripada penulisan atau muzik.

5) Dividen perniagaan

6) Income dari downline

Pendapatan Aktif

Berikut adalah beberapa kategori pendapatan yang aktif:

1) Gaji bulanan daripada majikan

2) Kerja lebihan masa

3) Kerja part time seperti menjadi guru tuisyen, pensyarah sambilan, penulis sambilan

4) Elaun perjalanan, makanan dan lain-lain yang berkaitan dengan pekerjaan.

5) Hasil komisen daripada produk jualan sama ada secara offline atau online

Pelbagai sumber kewangan boleh dimanfaatkan. Hanya kita yang perlu berusaha. Insya Allah berjaya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s